OZ18ICE

Dette er den officielle side for EDR’s Is Hockey event maj 2018.

QSO nummer 10.000 blev kørt den 20. maj klokken 21:27 UTC. Det foregik på 40 meter båndet ved hjælp af CW og operatøren var OZ3SM med kaldesignalet OZ18ICE.

I alt er der kørt 11.139 QSO’er med de to kaldesignaler.
Indtil i dag (12/6-2018) er der udstedt ialt 73 diplomer fordelt således:
DX= 1 Guld, 2 Sølv, 2 Bronze
EU= 6 Guld, 20 Sølv, 39 Bronze
OZ= 1 Guld, 1 Sølv, 2 Bronze
Tak til Awardmanager OZ4CG for oplysninger

Tak for endnu en vellykket aktivitet fra OZ.
73 de OZ1ACB, OZ4CG, OZ1BII


Ønsker du at være med som operatør kan du læse reglerne herunder.

Generelle regler for deltagelse i OZ18ICE eventen

Eventen kører fra 1. maj 2018 00:00 UTC til 23. maj 2018 23:59 UTC og vi har to kaldesignaler.
5P8ICE er til brug for alle digi-modes samt Phone og CW.
OZ18ICE er kun til brug for Phone og CW modes.

Deltagelse i eventen, som operatør, er åben for alle licenserede radioamatører i Danmark.
For at være operatør på OZ18ICE eller 5P8ICE, skal du være registreret. Det gør du ved at sende en mail med oplysning om navn, QTH, kaldesignal, e-mail adresse og gerne hvilke modes du vil bruge.
Send din tilmelding til OZ1BII@edr.dk

Intern kommunikation
Operatørerne benytter den fælles e-mailadresse til internt brug: 18ice@oz1hq.dk
Når du skriver til denne e-mail adresse vil alle operatører, inklusiv dig selv, få en e-mail.
HUSK OGSÅ AT SVARE TIL DEN OPLYSTE E-MAIL ADRESSE, så alle i teamet kan få svar.
Har du spørgsmål eller problemer, så drop en e-mail til 18ice@oz1hq.dk

Aktivitet
Inden du starter skal du tjekke ICE-Kalenderen for at se om der er andre aktive i gang. Husk kun én på hvert bånd med samme Mode og kaldesignal på samme tid. Når du ønsker at være aktiv, så opret en reservation i kalenderen med tidspunkt, bånd, kaldesignal og mode.
Kalenderen finder du på: http://www.supersaas.dk/schedule/oz18ice. Adgangskode tilsendes de tilmeldte.

Aflevering af LOG
Det er vigtigt, at du har et logprogram, der kan lave en ADIF fil. ADIF er det eneste format som godkendes.
Din log skal navngives: “OZ18ICE-XXXXXX.log” eller “5P8ICE-XXXXXX.log” – XXXXXX= dit eget kaldesignal.
Minimum en gang for hver dag du er aktiv, bedes du sende din log med nye forbindelser. Det er vigtigt at navngive din log-fil korrekt og det er vigtigt at du har udfyldt OPERATOR og STATION-CALLSIGN inde i logprogrammet så det kommer med i ADI-filen. Vejledning tilsendes de tilmeldte. Log sendes til OZ1BII@edr.dk

Godkendelse af QSO’er til opnåelse af diplomet
En gyldig QSO skal være mellem 2 forskellige stationer og 2 forskellige operatører.
Det er tilladt at aftale en sked først.

Etiske regler og operationsprocedurer.
Eventen afvikles i overensstemmelse med “etiske regler og operationsprocedurer” udgivet af IARU – 3. Udgave (Juli 2010) Af John Devoldere, ON4UN og Mark Demeuleneere, ON4WW. På dansk ved Erik Jensen, EDR, og Jørgen Arnvig, OZ4RT. www.hamradio-operating-ethics.org/34-Ethics-operating-DANISH-v3.pdf

Deltagercertifikat
Alle aktive operatører kan downloade et specielt certifikat. For at være aktiv skal operatøren køre mere end 75 QSO’er i løbet af eventen.

Event manager er OZ1BII, spørgsmål kan sendes til OZ1BII@EDR.dk
QSL manager er OZ1ACB, alle QSL spørgsmål sendes til OZ1ACB@wiland.dk
Award manager er OZ4CG, alle Diplom spørgsmål kan sendes til OZ4CG@live.dk
Licens ansvarlig er OZ1BII, spørgsmål kan sendes til OZ1BII@EDR.dk
Presse via OZ4FF