5P2UEFA


Alle danske radioamatører kan tilmelde sig.
Du skal være i besidelse af sendetilladelse kategori A eller B.

 • Dato: Fredag den 11. juni til søndag den 11. juli 2021. Begge dage inklusive.
 • Tidsrum: Alle dage klokken 00:00 – 23:59 UTC
 • Bånd: 160 – 10 meter inklusiv WARC og 60m
 • Modes: CW, SSB, Digi
 • Klasse: Single-operatør eller Klub/Lokalafdeling.
 • Exchange: RS(T)
 • Kaldesignal: 5P2UEFA/xx
 • Tilmelding: sker til oz2i@edr.dk senest den 9. juni 2021 med oplysning om dit (eller klubbens/ lokalafdelingens) kaldesignal, dit navn og adresse samt e-mail adresse. Senest 10. juni får du tilsendt dit personlige suffiks som du bruger under eventen sammen med kaldesignalet.
 • Elektronisk Log i ADIF-format sendes til oz2i@edr.dk de dage hvor du har været aktiv. Der skal altid indsendes log uanset hvor mange QSO du har kørt og umiddelbart efter du har været aktiv.
 • Præmie til den operatør med flest QSO i hver klasse og hver mode. Resultatet offentliggøres i OZ samt på EDR hjemmeside. Der skal være mindst 500 QSO i loggen
 • Diplom til de to operatører med 2. og 3. flest QSO i hver klasse og hver mode. Diplomerne kan downloades fra EDR Hjemmeside. Der skal være mindst 200 QSO i loggen
 • Operatør certifikat til alle aktive operatører med mindst 100 QSO kan downloades fra EDR hjemmeside.


Tilmeldte deltagere     Opdateret: 24.5.2021

CallCategoryExtensionRemarks
 OZ1AARCW1
 OZ4CGCW2
 OZ2ICW3
OZ1PDEDIGI4
 OZ3ACBDIGI5
 OZ1DAEDIGI6
 OZ8AGBSSB – CW7
 OZ0ZZSSB-DIGI8
 OZ5KUCW9
 OZ4ZTDIGI0
 
Der er også plads til dig !

Se den seneste opdatering af aktiviteten her


– European Football Championship 2021 –

Award is available for radioamateurs all over the world and will be delivered either as e-mail Print-yourself for free or with snail-mail as a printed and laminated version for the charge of 10€.

Make as many contacts as possible with the different 5P2UEFA /xx stations using Digi, SSB or CW between June 11th and July 11th 2021. Contact with any suffix count as 1 point. Only the first contact on each band and mode counts.

DX
Minimum contacts for:
Gold = 7 points
Silver = 5 points
Bronze = 3 points
EU
Minimum contacts for:
Gold = 12 points
Silver = 8 points
Bronze = 5 points
OZ
Minimum contacts for:
Gold = 16 points
Silver = 12 points
Bronze = 7 points

– – – SPECIAL AWARDS AVAILABLE FOR MORE CONTACTS – – –
Contact the awardmanager OZ4CG Carsten Gjessing – mailto:oz4cg@live.dk